مکان های دیدنی

  • قلعه هوساپ وان

  • وان
  • کلیسای صلیب مقدس

  • وان
  • جزیره‌ی آختامار

  • وان
  • ارگ وان

  • وان