مکان های دیدنی

 • کاخ ملی

 • مکزیکو سیتی
 • کلیسای جامع متروپولیتن

 • مکزیکو سیتی
 • موزه ملی مردم شناسی

 • مکزیکو سیتی
 • میدان زوکالو

 • مکزیکو سیتی
 • خانه حلزونی

 • مکزیکو سیتی
 • کنکان

 • مکزیکو سیتی
 • گواناواواتو

 • مکزیکو سیتی