مکان های دیدنی

 • قلعه Galle

 • کلمبو
 • پرورشگاه فیل Anuradhapura

 • کلمبو
 • صخره سیگیریا

 • کلمبو
 • رودخانه مادو

 • کلمبو
 • مزرعه لاک‌پشت‌ها

 • کلمبو
 • بازار پتا

 • کلمبو