مکان های دیدنی

 • هزار پله

 • ایروان
 • باغ وحش ملی

 • ایروان
 • مرکز خرید دالما

 • ایروان
 • کلیسای هریپسیمه

 • ایروان
 • کلیسای اچمیادزین

 • ایروان
 • دریاچه سوان

 • ایروان
 • دره گل ها

 • ایروان
 • کلیسای گغارت

 • ایروان