مکان های دیدنی

  • مسجد مصطفي پاشا

  • بدروم
  • قلعه بدروم

  • بدروم
  • درب ميندوس

  • بدروم
  • تئاتر باستاني

  • بدروم
  • موزه باستان شناسي زير زميني

  • بدروم