مکان های دیدنی

 • بلوار ساحلی

 • باکو
 • برج دختر

 • باکو
 • قصر شيروان شاه

 • باکو
 • پارک مفاخر

 • باکو
 • مرکز فرهنگی حیدرعلی‌اف

 • باکو
 • میدان فانتین

 • باکو
 • موزه فرش آذربایجان

 • باکو
 • برج‌های شعله

 • باکو
 • موزه ملی تاریخ آذربایجان

 • باکو