مکان های دیدنی

 • مرکز خرید میگروس آنتالیا

 • آنتالیا
 • غواصی در آبهای آنتالیا

 • آنتالیا
 • پارک آبی دیدمان

 • آنتالیا
 • تور کشتی آنتالیا

 • آنتالیا
 • غار کارایین آنتالیا

 • آنتالیا
 • آبشارهای ماناوگات آنتالیا

 • آنتالیا
 • برج ساعت

 • آنتالیا
 • قلعه رومیان

 • آنتالیا
 • دروازه هادریان

 • آنتالیا
 • شهر قدیمی کلاچی

 • آنتالیا
 • مناره یولی

 • آنتالیا
 • موزه آنتالیا

 • آنتالیا
 • اسکله قدیمی

 • آنتالیا
 • سواحل لارا و کنتیالتی

 • آنتالیا