مکان های دیدنی

 • شهربازی ویالند

 • استانبول
 • تله کابین استانبول

 • استانبول
 • بازار بزرگ استانبول

 • استانبول
 • موزه ایاصوفیه

 • استانبول
 • مسجد سلطان احمد

 • استانبول
 • مسجد سلیمانیه

 • استانبول
 • قصر توپکاپی

 • استانبول
 • تنگه بسفر

 • استانبول
 • حمام خرم سلطان

 • استانبول
 • قصر دلما بهچه

 • استانبول
 • خیابان استقلال

 • استانبول