باکو

 
 • Baku  
 • درباره باکو :


  باکو شهری است بسیار زیبا و وسیع که در منطقه ای از قفقاز قرار گرفته است و پایتخت کشور آذربایجان می باشد. این کشور بزرگ و زیبا در همسایگی دریای خزر قرار دارد و از نظر موقعیت جغرافیایی در ناحیه ی آسیای جنوبی قرار گرفته است. این شهر به واسطه ی زیبایی های شگرف و مناظر بکری که دارد در زمره ی بهترین و زیباترین شهرهای آسیای جنوبی قرار دارد.

  آب و هوای باکو: باکو دارای آب و هوای نیمه خشک معتدل با تابستان‌های گرم و خشک، زمستان‌های سرد و گاهی مرطوب، و بادهای نسبتا قوی در تمام طول سال است. البته بر خلاف شهرهای دیگر با این آب و هوا، دمای هوای این شهر در تابستان زیاد بالا نمی‌رود.

  علت این امر نیز بادهای ملایمی هستند که در تابستان از دریای خزر برمی‌خیزند. لازم به ذکر است که میانگین دمای هوای باکو در طول سال بین ۱۲ تا ۱۸ درجه است. می‌توان گفت که بهترین زمان برای سفر به باکو در فصل‌های بهار و تابستان و بین ماه‌های فروردین و نیمه مهرماه است؛ چرا که باکو در این فاصله زمانی بیشترین توریست را به خود می‌بیند.

  مرکز خرید در باکو: قدیمی تریــن فروشــگاه باکــو MUM نــام دارد. ایــن فروشــگاه چهــار طبقــه اســت و شــامل مغازه هــای بســیار زیــادی اســت کــه همه جــور جنــس، از لبــاس عــروس گرفتــه تــا وســایل الکتریکــی را می فروشــند. اگــر دنبــال بوتیــک بــا اجنــاس مرغــوب و درجــه یــک می گردیــد، بــه خیابــان رســول رضــا، ۲۸ مــی و آتاتــورک برویــد.

  از قدیم الایــام، کاه و اشــیای مســی و فــرش، از مهم تریــن ســوغات های آذربایجــان بــوده. معمــولا ایــن اشــیا در نواحــی اطــراف شــهر ارزان تــر هســتند. مغــازه ی علــی بابــا اطــراف ایچــری شــهر قــرار گرفتــه اســت و از مغازه هــای اطــراف خــود معروف تــر و شــلوغ تر اســت و در آن می توانیــد اجناســی را بخریــد کــه واقعــا بــه قیمتــش مـی ارزد.

  برخی از جاذبه های گردشگری باکو عبارتند از: بلوار ساحلی ، برج دختر ، قصر شيروان شاه ، پارک مفاخر ، مرکز فرهنگی حیدرعلی‌اف ، موزه فرش آذربایجان ، میدان فانتین ، برج‌های شعله ، موزه ملی تاریخ آذربایجان و ...
  اطلاعات ضروری:

  اختلاف ساعت با تهران: ۳۰+


  زبان رسمی: ترکی آذربایجانی


  واحد پول: منات (AZN)


  واحد پول مورد استفاده در مطلب: دلار آمریکا


  پیش شماره کشور: ۹۹۴+


  پیش شماره شهری: ۱۲


  جهت رانندگی: راست